ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Ο μοναδικός τρόπος για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του καυστήρα της πολυκατοικίας σας και να ελαχιστοποιήσετε τις πιθανότητες διαρροών, απώλειας ενέργειας και άσκοπης σπατάλης χρημάτων, είναι να τον συντηρείτε τακτικά.

Η συντήρηση καυστήρων πετρελαίου και φυσικού αερίου πρέπει να πραγματοποιείται κάθε χρόνο όταν τελειώνει η περίοδος θέρμανσης. Και είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιείται από τεχνικούς που εξειδικεύονται στο αντικείμενο αυτό και διαθέτουν τη σχετική άδεια.

Οι έμπειροι συντηρητές καυστήρων της Cleanex έχουν πολύχρονη εμπειρία στον τομέα αυτό και γνωρίζουν ακριβώς τα σωστά βήματα για να συντηρήσουν αλλά και να ρυθμίσουν κατάλληλα τον καυστήρα σας ώστε να:

  • μεγιστοποιείται η απόδοσή του
  • εξασφαλίζετε μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμων
  • ελαχιστοποιείται το ενδεχόμενο μελλοντικής βλάβης

Μετά από κάθε έλεγχο και ρύθμιση του καυστήρα, ο αδειούχος συντηρητής της Cleanex συμπληρώνει και στη συνέχεια αναρτά το φύλλο ελέγχου του ΠΕΡΠΑ, όπως ακριβώς προβλέπεται από τις διατάξεις Κ.Υ.Α. 189533/2011 (ΦΕΚ2654/9-11-2011), ώστε η πολυκατοικία σας να είναι κατοχυρωμένη και νομικά.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.