ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

Ένα μάτι κουζίνας που μένει ανοιχτό, ένα τσιγάρο που δε σβήνεται σωστά, μία ανάφλεξη από κάποιο χαλασμένο καλώδιο: οι λόγοι πυρκαγιάς είναι πολλοί, μικροί και καθημερινοί. Γι’ αυτό κάθε κτίριο πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένο για ενδεχόμενο φωτιάς, όπως προβλέπεται και από τη σχετική νομοθεσία Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α’32) και Π.Δ. 922/1977).

Οι φορητοί πυροσβεστήρες είναι μία από τις προϋποθέσεις ενεργητικής πυροπροστασίας του κτιρίου που ορίζει ο νόμος και η Cleanex τους παρέχει δωρεάν σε κάθε κτίριο που αναλαμβάνει. Εξοπλίζουμε το χώρο σας με ολοκαίνουριους πυροσβεστήρες 6kg και τους τοποθετούμε στα πιο καίρια σημεία για να είναι άμεσα προσβάσιμοι σε περίπτωση που χρειαστούν. To μόνο κόστος που σας επιβαρύνει είναι η ετήσια συντήρηση των πυροσβεστήρων, η οποία είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία τους.

Η Cleanex αναλαμβάνει και την αναγόμωση των πυροσβεστήρων στο χρονικό διάστημα που ορίζει ο κατασκευαστής τους ή σε περίπτωση που αυτοί που χρησιμοποιηθούν. Είναι άλλη μια σημαντική εργασία που διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία τους και που επιτελείται από  εξειδικευμένους συνεργάτες μας.

Εμφάνιση: