ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις, ένας απλός καθαρισμός δεν αρκεί. Στην περίπτωση πλημμύρας ή φωτιάς, για παράδειγμα, απαιτούνται εξειδικευμένες και ενδελεχείς καθαριστικές μέθοδοι για να επανέλθουν οι χώροι στην αρχική τους κατάσταση. Αυτές οι μέθοδοι προϋποθέτουν την ύπαρξη ειδικού εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας αλλά και την εμπειρία που λίγες εταιρείες διαθέτουν. Η Cleanex είναι μία από αυτές. Εάν λοιπόν είστε ιδιοκτήτης ενός χώρου που χρήζει ειδική αντιμετώπιση καθαρισμού από οποιαδήποτε αιτία, καλέστε μας για να συναντηθούμε και να τον αξιολογήσουμε.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.