Πελατολόγιο1. HEALTH CARE AE                 
2. EUROCAPITAL AE
3. Marine Bulk SL.
4. EGERSIS AE                      
5. BEST ELECTRIC A.E.
6. VIVISOL HELLAS A.E.
7. ΟΜΝΙΑ ΕΠΕ
8. MAXAM HELLAS A.E.
9. KALMAN XHMIKA A.E.
10. PESCANOVA HELLAS ΕΠΕ
11. VERISON HELLAS
12. ASSEMBLY SOLUTIONS ΕΠΕ
13. SANYO Think GAIA.
14. ONYX ΕΠΕ
14. PLAYROOM  EΠΕ
15. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ κ.α.